مدیر 

محمد رضا رسول نژاد
مدیر دبیرستان
 • دکترا مدیریت اموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • 15 سال سابقه مدیریت
 • مولف کتابهای:مدیریت نوین آموزشی - اصول مدیریت موفق در مدرسه - روانشناسی محیط های آموزشی 
 • شماره تماس :09121236545
 

کادر اداری

حمید علی پور
معاون آموزشی
 • کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • 18 سال سابقه معاونت و مدیریت
 • شماره تماس:09125436718
مسعود ایمانی
معاون پرورشی
 • کارشناس ارشد تعیلم و تربیت
 • 19 سال سابقه تدریس و معونت
 • شماره تماس :09121305846

کادر آموزشی

محمد رضایی
دبیر شیمی

کارشناس ارشد شیمی دانشگاه شیراز

25 سال سابقه تدریس

مولف کتاب شیمی برای کنکور

علی کرباسی
دبیر ریاضی
 • کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید رجایی
 • 23 سال سابقه تدریس
 • مولف کتاب روش تدریس ریاضی دبیران مقطه متوسطه 
حسین رحمانیان
دبیر فیزیک
 • کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه شهید رجایی
 • 23 سال سابقه تدریس فیزیک
 • سرگروه اموزشی فیزیک