مدیر 

مسعود هویتی
مدیر مدرسه مجازی جهش
  • فوق لیسانس مهندسی مکانیک 
  • 17 سال سابقه تدریس رسمی در آموزش و پرورش
  • شماره تماس :09336104864
 

کادر آموزشی

مسعود هویتی
دبیر فیزیک

فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

17 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاههای کنکور

شماره تماس :09336104864

مهدی هویتی
دبیر ریاضی
  • فوق لیسانس ریاضی 
  • 24 سال سابقه تدریس  در مدارس برتر و آموشگاههای کنکور
  • شماره تماس 09177325188
سعید کاظمی
دبیر شیمی
  • لیسانس شیمی 
  • 24 سال سابقه تدریس زسمی شیمی در مدارس برتر و آموزشگاههای کنکور
  • شمار تماس 09177364245
محبوبه معمارپور
دبیر زیست

فوق لیسانس ژنتیک 

مشاور کنکور دانش آمزان  برتر  رشته  تجربی 

دبیر رسمی زیست و مدرس آموزشگاههای کنکور